^Back To Top

Bicherstiffchen - Ouvertures

D’Bicherstiffchen

 

4, op der Baach zu Greiweldengen
Gsm 621 505214

 

All 1. Mëttwoch am Mount kënn Dir
vun 18.00 bis 20.00 Auer an engem gemittleche Kader,
bei enger Tas Kaffi oder engem Pättchen,
Bicher gratis ausléinen oder géint är eegen austauschen.

 

08.11.17

06.12.17

Copyright © 2013. greiweldengerleit.lu  Rights Reserved.