^Back To Top

Léiffrawëschdag, 15. August 2019

Kallek brennen 

Et ass nees esouwäit, d’Greiweldenger Leit loossen nees Kallek brennen.

Den Uewen gëtt Samschdes den 10. August um 18.00 Auer ugefaang. Dir sidd häerzlech
agelued fir do mat derbäi ze sinn. 
Hu Dir dann keng Zäit, kënn Dir gären ee vun denen Deeg
duerno kucke kommen,a loosst eech vun de Kallekbrennen erklären,
wéi aus engem Kalleksteen, Branntkallek gëtt an wat en domat maache kann.

Den Uewe brennt bis owes de 15. August

Dir fannt den Uewen hannert dem Duerf beim Wäschbur.
De Wee dohinner gëtt am Duerf ausgeschëldert

Biller vun 2012
123

456

7810

11126

13

151617

18

 

 

Copyright © 2013. greiweldengerleit.lu  Rights Reserved.